คุณภาพของเรา

KIET ใช้เทคโนโลยีการวิจัยและการประยุกต์ใช้ขั้นสูงร่วมกับความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในประเทศ KIET ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮดรอลิกระดับไฮเอนด์ (มีสิทธิบัตรการประดิษฐ์อยู่หลายฉบับแล้ว) และความสามารถในการปรับแต่งโซลูชันทางวิทยาศาสตร์และเหมาะสมที่หลากหลายในสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ด้วยนวัตกรรมการออกแบบและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง KIET นำเสนอผลิตภัณฑ์ไฮดรอลิกคุณภาพสูงสำหรับลูกค้า